The Eskimo team: Seated (from left): T.A. Pupudu Kumari, Dilruk Prasanna Kumara, Christoper Jayasundara, Sumith Samaradiwakara, Manjula de Silva, M.D. Renuka Jayasinghe, and K. Inosha P.Fernando. Standing (from left): First row - Chrishani Mendis, Nishadi Samarasinghe, Indrani Rupasinghe, Nilukshi Karunathilaka, A.G.B.C. Shashikala,Nisansala Madushani, Raveesha Madushani. Second row - N.M. Madusanka, Rohitha Jayakody, Jude Shriyantha Fernando, Upul Sampath, R.V.A. Dishan Pravishka.

Comments