Royal College squad: Seated from left: Thevindu Senaratne, Yuvin Hearth, Pasindu Sooriyabandara (captain), Kavindu Madarasinghe, Manula Perera, Ahan  Wickramasinghe. Standing from left: Prashan Silva, Kavindu Pathiratne, Bhagya Dissanayake, Gayan Dissanayake, Kamil Mishara, Lahiru Madusanka,  Dimal Wijesekera, Sharala Gunathilake, Themal Bandara, Kawhan Kulasuriya

Comments